yeme alışkanlığı ve sürdürülebilir kalkınma

Sürdürülebilir Yeme Alışkanlığı Platformu

sürdürülebilir
bir dünya
için

Neden Sürdürülebilir Yeme Alışkanlığı?

Sürdürülebilir bir yeme alışkanlığı benimsemek, bir bireyin sağlığının korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda gezegenin gelecek nesilleri beslemek için yeterli kaynağa sahip olmasını sağlar. Çünkü günümüz yeme alışkanlıkları çevreye verdiği olumsuz etkilerle gezegenimizi tehdit etmektedir.

Sürdürülebilir Yeme Alışkanlığının Tanımı

Gıda ve beslenme güvenliğine, günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı yaşama katkıda bulunan, çevresel etkileri düşük diyetlerdir.
Sürdürülebilir yeme alışkanlığı, günümüz yeme alışkanlıklarının aksine koruyucu, biyolojik çeşitliliğe ve ekosisteme saygılı, kültürel olarak kabul edilebilir, ekonomik olarak adil ve karşılanabilirdir; beslenme açısından yeterli, güvenli ve sağlıklı; doğal kaynakları ve insan kaynaklarını optimize etmektedir.

Bu karmaşık bir fikir, ancak en basit ifadeyle, sürdürülebilir bir yeme alışkanlığı hem şimdi hem de gelecekte birey ve çevre üzerinde olumlu bir etkisi olan bir beslenme biçimidir.

leaves-5591440_640__1_-removebg-preview

Yeme Alışkanlıklarımızın Çevreye Verdiği Zararlar Neler?

Aşırı su tüketimi

Günlük yeme alışkanlıklarımız dünya genelinde en önemli doğal kaynaklardan biri olan suyun aşırı tüketimine neden olmaktadır. Bu durum gezegenimizi gelecekte susuz kalmakla tehdit etmektedir.

yeme alışkanlıklarımızın su kaynaklarını etkilemesi

Dünya nüfusunun son yüzyılda çok hızlı biçimde artması daha önce hiç görülmemiş tüketimi normal olarak beraberinde getirmiştir.

Bununla birlikte hayvansal ürünlere olan talep git gide artarmış,  insanların et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvanlardan elde edilen besinlere güveni protein ve faydalı hayvansal yağlar içerdiği için artmış ve tüketimi de büyük ölçüde ilerlemiştir. 

Sadece çiftliklerde hayvan yetiştiriciliği ve hayvanları beslenmek, gereken besinleri yetiştirebilmek için sürüdürülebilirlikten uzak, çok fazla miktarda su tüketimi meydana gelmektedir. Yiyecek amaçlı hayvan yetiştirme, dünyanın su tüketiminin %30’undan fazlasından sorumlu hale gelmiştir.(2013,PNAS)

ormanların tahribi

Küresel yağmur ormanları gezegenimizin akciğerleri gibidir ve CO2 soluyup, oksijen üretir. Fakat her geçen saniye yarım hektar yağmur ormanı yeme alışkanlıklarımız sebebiyle yok olmaktadır ve bunun başlıca sebeplerinden biri gıda sektörü için yetiştirilen hayvanların otlatılması ve yem yetiştiriciliğidir. Bunun sonucu olarak çok büyük miktar arazi işgali meydana gelmektedir.

yeme alışkanlıklarımızın habitata etkisi

Gezegenimizin vahşi yaşamının büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan yağmur ormanları, palmiye yağı üretimi için monokültürel hale getirilen kilometrelerce uzunluktaki hat, arkasında yaşamdan uzak, nispeten ölü bir habitat bırakır.

Bunun en büyük sebeplerinden biri, yeme alışkanlıklarımızda sebze bazlı beslenmeye yeteri kadar yer vermeyip et bazlı beslendiğimiz içindir. 

Ormanları kesmenin iki ayrı mükafatı vardır. Hem keresteden faydalanılır, hem de geride kalan arazi tarımda kullanılır. Dünya genelinde 3 bin ton ağaç kesmemizin sebebi de tam olarak budur. Dünyadaki yağmur ormanlarının yarısı çoktan dümdüz olmuş durumdadır.

küresel ısınma

Buzullar, gezegenimizin ısısını kontrol etmektedir. Buzullar sayesinde sıcak-soğuk dengesini sağlayabilen gezegenimiz günümüzde bunu başaramaz hale gelmiştir.

Yeme alışkanlıklarımızın gereksinimlerini karşılayabilme sebebiyle yok edilen ormanlar, ayrıca küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu da, iklimsel olayların etkisini yitirmesine sebebiyet vermektedir ki günümüzde bunu farketmek zor değildir.