yeme alışkanlığı misyonumuz

Yeme Alışkanlığı Misyonu Nedir?

Yeme alışkanlığı olarak bir amaca hizmet ediyoruz.

Yeme alışkanlığının amacı, insanların yeme alışkanlıklarını gezegenimiz ve vücudumuz açısından pozitif yönde değiştirmek için katkıda bulunmaktır. Zamana yayarak yapacağımız yeme alışkanlıklarımızdaki küçük değişikliklerle, sürdürülebilir kalkınma hızını nasıl arttırabileceğimiz hakkında sizleri bilinçlendirmektir. Bunu yaparken kendi sağlığımızı olumlu yönde etkilemek, yaşam kalitemizi  arttırmak, sürekli olarak artan Dünya nüfusuyla geleceğimizi bilinçli şekilde daha güzel ve sürdürülebilir hale getirebilmektir.

Sizi sıkmamak ve konuyu daha eğlenceli hale getirmek için bilimsel konuşma dilinden mümkün olduğunca kaçıp günlük konuşma diliyle konuları teker teker ele alacağız. Ayrıca herhangi bir konuyla alakalı yapacağımız bilgilendirmelerde alıntılar kullanıp, bilimsel açıklamalarla kanıtlanmış bilgilerin kaynaklarını sizlere aktaracağız. Bu konu hakkında yeteri kadar Türkçe kaynak olmadığı için araştırmaların büyük çoğunluğu İngilizcedir.

Yeme alışkanlığının sürdürülebilir kalkınmayla olan bağlantısı ne demek? tıklayın.